Jul och Nyårshälsning

SSP:s styrelse har under de gångna åren jobbat med att söka pengar från olika stiftelser samt RF SISU för vår verksamhet. Vi är mycket tacksamma för de bidrag vi har fått genom åren från dessa stiftelser. Tack vare dessa bidrag så har det möjliggjort en renovering av insidan på klubbhuset. Vi vill även rikta ett varmt tack till ERHO Bygg som har ställt upp med att fixa den västra utsidan på huset samt fixade ny kyl och frys när de gamla hade tjänat ut.

Jag vill tacka alla i sittande styrelse för allt det goda arbete som har gjorts och för det engagemang som alla visar. Ett varmt tack till alla de som har suttit i styrelsen, kommittéer, valberedning och revisorer och därmed har bidragit till SSP:s verksamhet. SSP:s viktigaste tillgång är alla de som är med och bidrar i stort och smått. Ett varmt tack till er alla. SSP är som förening en stor aktör med många medlemmar. Ungdomsarbetet med Jollekommittén samt Segelskolan är en viktig del av klubbens verksamhet. SESKO (segelskolekommittéen) och alla segelskolelärare får ett stort tack för lyckade 4 veckor av segelskola för såväl nybörjare som ”fortsättare”. Över 80 personer var deltagare under dessa 4 veckor. Bland alla dessa som gick på segelskolan var 2 ungdomar från Ukraina. Tack vare frikostiga donationer och support från boende i hamnen samt inköp och utlåning av optimistjollar så kunde dessa delta under dessa 4 veckor. Detta gav även eko utanför hamnen.

SSP har många delar som bildar en helhet för att det skall kunna fungera. Vi har även klubbhuskommittén och kölbåtskommittén. Alla dessa delar behövs för att vi skall ha något att lämna över till nästa generation som kommer efter oss. Ett stort tack till alla som engagerar sig och gör det möjligt att SSP kan fungera. Med stor glädje kan vi se att torsdagseglingarna har lockat många. Välkommen att delta under 2023:s säsong med båt eller som gast.

Men även i fortsättningen behöver SSP sina medlemmar som vill engagera sig i det som behöver göras. Vi är glada över att ha jollar som kan lånas ut till medlemmar för att kunna hålla på med segling. Om du undrar över hur detta går till så kontaktar du oss i styrelsen för mer info. Vi behöver fler som kan tänka sig hjälpa med underhållet av båtar/jollar.

Styrelsens arbetsinriktning har under hösten varit att även jobba med ny hemsida. Från och med 1 januari 2023 så kommer den att vara igång Genom att vi sköter allt via ”IdrottOnline” så kan vi säkerställa att detta sköts på det sätt som GDPR kräver. Detta innebär att vi vill att alla medlemmar uppdaterar sina adressuppgifter på hemsidan. Där kommer det att framgå om du är registrerad sedan tidigare via hemsidan och därmed IdrottOnline. Genom din korta insats på IdrottOnline så kan du underlätta kassörens och därmed styrelsens arbete. Tack för att du vill vara medlem i SSP och stötta segling för alla generationer.

Jag vill å styrelsens vägnar önska dig och dina nära och kära en God Jul och ett Gott Nytt 2023.

Per-Anders Josenby Ordförande SSP

%d bloggare gillar detta: