Seglarskolekurser

NYBÖRJARE – (4 veckor)

Måndag till fredag kl. 09.00 – 13.00.

Du lär dig segla optimistjolle och får veta vad sjövett innebär. Kursen omfattar segling, enklare seglingstermer blandat lekar och annat skoj. Du får också prova på kölbåtssegling och tvåmansjolle. Du är välkommen att delta från och med det år du fyller 8 år men det går jättebra att vara äldre.

FORTSÄTTNING 1 – (4 veckor)

Måndag till fredag kl. 09.00 – 13.00.

För dig som redan deltagit ett år i seglarskolan eller på annat sätt lärt dig segla optimistjolle under lite enklare förhållanden. Du lär dig behärska din optimistjolle i olika situationer och får lära dig ytterligare teori och enklare navigation. Vi seglar också tvåmansjolle och provar på kölbåtssegling.

FORTSÄTTNING 2 – (4 veckor)

Måndag, tisdag, torsdag, fredag kl.14.00 – 17.00 samt onsdag ca. kl. 18:00-20:00.

För dig som har gått minst två år i seglarskolan och vill vidareutveckla dina seglarkunskaper. Vi blandar segling i optimistjolle, tvåmansjolle och kölbåt med undervisning i navigation, knopar och sjömanskap. Du får träna man-över-bord, första hjälpen, väderkunskap och dessutom kommer du att få segla i lite tuffare väder. Vi betonar segling som lagsport där du får lära dig segla en större båt som en samspelt besättning. Målet är att du ska känna dig delaktig, engagerad och säker i seglandet av en större båt och att du ska kunna hantera alla positioner. Är du nyfiken på kappsegling får du så klart testa det också!

KAPPSEGLING – (4 veckor)

Måndag, tisdag, torsdag, fredag kl.14.00 – 17.00 samt onsdag ca. kl. 18.00 – 20.00.

Denna grupp passar dig som har gått minst två år i seglarskolan och är intresserad av att tävla eftersom gruppen erbjuder mycket träning i kappsegling. Självklart blir det även här blandad segling i optimist, tvåmansjolle och kölbåt med undervisning i navigation, knopar och sjömanskap. Kappseglingsgruppen deltar i klubbens onsdagsseglingar. Rorsmansträff är kl. 18.00 och seglingarna genomförs under lärarnas sakkunniga ledning.

FLERMANSJOLLE – (4 veckor)

Måndag, tisdag, torsdag, fredag kl.14.00 – 17.00 samt onsdag ca. kl. 18:00-20:00.

För dig som fyller minst 11 år och vill vidareutveckla dina seglarkunskaper tillsammans med andra i flermansjollar så kan vi nu erbjuda en grupp som är inriktad på segling i klubbens RC Feva och 2-kronor. Vi seglar tillsammans och tränar på samspelet mellan gast och rorsman i en flermansjolle samt att segla med gennaker. Självklart blir det även här blandad segling i optimistjolle, tvåmansjolle och kölbåt med undervisning i navigation, knopar och sjömanskap.

I denna grupp används klubbens båtar, varför antalet platser är begränsat.

UNGDOMSSEGLARSKOLA – (3 veckor)

Måndag, tisdag, onsdag, torsdag kl. 18.00 – 21.00

Segling är inte bara en guppande optimistjolle utan matchracing, navigering, fart, laganda, utmaningar och ett sätt att resa och se nya platser i världen. Förutom segling i 2-krona och kölbåt kommer kursen bl.a. att innehålla navigering, information om livräddning samt sjösäkerhet. Allt för att ni själva ska kunna bli bra och säkra sjömän. Dessutom planerar vi en långsegling (helgaktivitet) till hemlig destination om FHM och vädret tillåter.

Ungdomsseglarskolan är för dig som fyller minst 13 år och har erfarenhet från förmiddags- och eftermiddagsgruppen. I mån av plats kan vi även ta emot dig som inte har gått seglarskolan.

I denna grupp används klubbens båtar, varför antalet platser är begränsat.

VUXENSEGLARSKOLA och Privat SEGLARSKOLA (Vuxna/Barn)

Vi erbjuder även andra kortare kurser för vuxna och barn. Är ni intresserade av privat seglarskola för vuxna eller barn så kontakta oss via e-post. Detta ordnas i mån av tillgång på kursledare och tider för kurserna anpassas till ledare och deltagarnas tillgänglighet.

Vuxenseglarskolan kommer i första hand arrangeras under veckorna efter barnens seglarskola, v. 29 och framåt (i mån av intresse och tillgång på kursledare). I kursen ingår fem tillfällen med tre timmar per pass. Vi seglar två eller tre elever och en lärare per båt.

I vuxenseglarskolan används klubbens båtar, varför antalet platser är begränsat.

För privat seglarskola kontakta oss.

Om du har frågor och funderingar om vår seglarskola tveka inte att maila oss på seglarskolan@pinhattan.se