Eskadersegling

Eskadersegling

Under Juli månad genomför vi Pinhättans årliga eskadersegling. Alla medlemmar är välkomna att delta, såväl seglare som motorbåtar, och för de som inte själv har båt kan vi alltid erbjuda plats. Allt som oftas erbjuds vi låna grannklubbarnas klubbhus.

Start och skepparmöte meddelas i god tid innan

Mål för eskadersegling bestäms senare med hänsyn till vindriktning och väder.

Anmäl deltagande i eskaderseglingen på lista som anslås på anslagstavlan i klubbhuset.