Historia

”Barsebäcks båtägare har […] diskuterat möjligheten att bilda ett lokalt segelsällskap. Vintern 1961 tog dessa planer allt fastare form och efter ett upprop per telefon samlades söndagen den 5 mars kl 15 följande personer i kapten Ceasar Johnssons sommarvilla i Barsebäckshamn: Köpman J. Arnerius, Med.lic. K.E. Borgström, Kustuppsyningsman H. de la Motte, Arméingenjör Olle Fender, Insp. E. Hallin, Folkskoll. G. Hylmö, Nämndeman Sigfr. Jarngård, Tågfärjebefälhavare Ceasar Johnsson, Lektor G. Sjöstedt, Stud. L. Sjöstedt, Stud. S. Nilsson samt Dir. K. Varfeldt.

Ceasar Johnsson hälsade de närvarande välkomna och berörde med några ord syftet med denna sammankomst. Talaren framhöll bl.a. det meningslösa i att betala en ofta hög årsavgift till en sammanslutning man egentligen saknade kontakt med. Han påvisade vad man kunde vinna i ökad trivsel i hemmahamnen, om dessa avgifter komme ett lokalt segelsällskap till godo.” (Utdrag från styrelseprotokoll den 5 mars 1961).

Därefter följde en rad täta sammanträden för att ta fram förslag till klubbnamn, stadgar, avgifter och klubbstandert. Andra frågor som stod högt på dagordningen var juniorverksamheten och behovet av en klubblokal. Vid sällskapets första årsmöte på Barsebäcks bygdgård den 4 augusti 1961 valdes Kapten Ceasar Johnsson till ordförande.

”Vid den efterföljande kaffedrickningen utbröt ett animerat båtprat, bekantskaper stiftades och framtida planer smiddes. Kvällens höjdpunkt utgjordes nog av de livligt uppskattade färgbilder A. Brattström visade från sommarens kappseglingar i Kiel.” (Utdrag från årsmötesprotokoll den 4 augusti 1961).

Klubben firade sitt 50-årsjubileum 2011 med en jubileumsskrift:
(går att ladda ner genom att klicka ”Download” längst ner på sidan)