Jolle

SSP bedriver jolleträning främst för optimister men även andra klasser såsom e-jolle. Vi arrangerar ofta ett flertal jolletävlingar under säsong. På tävlingar stötter vi med coach och vi samarbetar mycket med andra klubbar i Skåne.

Vi som representerar jollekommittén är:

Sammankallande
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Kontakta oss: jolle@pinhattan.se