Valberedningen

SSPs valberedning efter årsmötet 2022

Sammankallande Björn Tornberg

Lars Nordmark

Anja Nordfeldt