Valberedningen

SSPs valberedning efter årsmötet 2023

Sammankallande Björn Tornberg

Lars Nordmark

Anja Nordfeldt