Styrelse

SSPs styrelse efter årsmötet 2022
Ordförande: Per-Anders Josenby
Vice ordförande:Daniel Mohn
Sekreterare:Anna Olsson
Kassör:Jonas Sellergren
Ledamöter:Rickard Bråberg 
Eva Tornberg
Olof Rennstam
Suppleanter: Ingela Lindström
Lovisa Ljungberg

Önskar du komma i kontakt med någon av oss så maila info@pinhattan.se så svarar vi så snart vi kan.