Caesar Johnssons vandringspris

Denna pokal – Caesar Johnsson-pokalen – är uppsatt av Segelsällskapet Pinhättan (SSP) år 1967 och uppkallad efter sällskapets förste ordförande som erkänsla för det betydelsefulla och självuppoffrande arbete han utfört under sällskapets sju första verksamhetsår. Pokalens syfte är, enligt Caesar Johnssons önskemål, att sporra sällskapets medlemmar till aktiv kappsegling såväl på hemmavatten i sällskapets egna kappseglingar som på främmande banor.

Pokalnämnd

Pokalens förvaltning i enlighet med andan och innehållet i dessa stadgar handhavs av en pokalnämnd utsedd av sällskapets styrelse.

Tävlande

Deltagare i tävlan om denna pokal är seglare i tävlande båt som deltar i av SSP utlyst kappsegling eller kappsegling anordnad av annat sällskap tillhörande Svenska Seglarförbundet eller annan nations förbund. Även deltagande i internationella tävlingar anordnade av andra än ovan nämnda ska godtas. Deltagare skall vara medlem i SSP och representera SSP. Deltagande kan ske i valfri startande klass.

Tävlingsperiod

Tävlingsperioden omfattar ett kalenderår, och pokalen utdelas till den som under perioden nått högst poängsumma. Pokalen är ständigt vandrande. När den är fulltecknad ska den ersättas av en ny tallrik med samma syfte.

Poängberäkning

Poängberäkningssystemet avser att gynna flitigt tävlande och belöna tävlande på nationell och internationell nivå. Den seglare som har flest poäng enligt nedan är den som varit mest framgångsrik och således värdig vinnare av Caesar Johnsson-pokalen.

Deltagaren får poäng för varje delsegling, men inte för totalplacering. Endast placering i mål räknas vilket även gäller antalet deltagare i poängberäkningen. Alltså delas inga poäng ut för t.ex. DNS, DSQ eller OCS. Vid lagsegling ges seglaren samma poäng som laget erhållit.

Poäng beräknas enligt följande: ( (Antal deltagare + 1) – Placering ) x Tävlingsnivåfaktorn

Tävlingsnivåer

Faktor 1:

  • – Klubbseglingar
  • – Öppna seglingar i andra klubbar på lokal, regional och nationell nivå (Liros Cup, Öresunds Cup, Sundscupen,  )

Faktor 2:

  • – Regionala och nationella kvalificeringstävlingar (Regionkval, VM-kval, Elitserie, GP-serie,  )
  • – Öppna internationella tävlingar
  • – Öppna mästerskapstävlingar på högre nivå än klubbmästerskap (DM, JSM, RM, SM, NM, EM,  )

Faktor 3:

  • – Nationella och internationella mästerskapstävlingar med föregående kvalificering
  • – Öppna VM

Anmälan om erövrad poäng

Varje deltagare skall själv till SSP´s pokalnämnd anmäla erövrade poäng i främmande sällskaps kappseglingar för protokollföring. Resultaten skall på lämpligt sätt kunna styrkas. Protokollföring av poäng som erövrats i SSP´s egna seglingar, sker utan särskild anmälan.

Förutvarande stadgar från 17/1 1969 har ändrats av SSP´s årsmöte den 26/4 2012 efter godkännande från avlidne Caesar Johnssons barn (Carl-Gustaf och Cecilia), samt Fredrik Gyllander (f. Bengtsson) som var den förste att vinna pokalen tre gånger.

Stadgarna antagna i föreliggande lydelse av SSP´s årsmöte den 26 april 2012.

Barsebäckshamn den 26 april 2012
Ordförande: Jan Brattström              
Sekreterare: Lars Svensson               

Pokalnämnden 2020-03-09 

Ordförande: Björn Tornberg
Sekreterare: Per Gersne