Barsebäcks 8:an

Barsebäcks 8:an 2022

SSP bjuder in till klubbmästerskap i kölbåt den 3 september!

Välkomna till Barsebäcks 8:an med efterföljande kölbåtsregatta i klubbhuset i Barsebäckshamn. Barsebäcks 8:an är en distanskappsegling för kölbåtar som seglas utanför Barsebäckshamn. Banan läggs som en 8:a, därav namnet.

Program lördag 3 september

08:00-08:45Registrering av båt
09.00Rorsmansmöte
10.05Varningssignal inför första start (distanskappseglingen)
15.00 Målgångsöl och korv för alla deltagare
15.00 (ca) Prisutdelning
19.00Regattamiddag (var och en tar med egen mat/dryck)

Anmälan till seglingen:

Anmälan ska göras senast 1/9 på e-mail till: kolbat@pinhattan.se.

Anmälan ska innehålla uppgifter om rorsman, klubb, båttyp, båtnamn, segelnummer, SRS-tal och mobilnummer.

Anmälningsavgiften är 200 kr och betalas kontant vid registrering 

Till regattamiddagen på kvällen krävs ingen anmälan. Alla seglare och medlemmar är välkomna!