Ordförande har ordet

2022

Jul och Nyårshälsning från SSP:s styrelse

SSP:s styrelse har under de gångna åren jobbat med att söka pengar från olika stiftelser samt RF SISU för vår verksamhet. Vi är mycket tacksamma för de bidrag vi har fått genom åren från dessa stiftelser. Tack vare dessa bidrag så har det möjliggjort en renovering av insidan på klubbhuset. Vi vill även rikta ett varmt tack till ERHO Bygg som har ställt upp med att fixa den västra utsidan på huset samt fixade ny kyl och frys när de gamla hade tjänat ut.
Jag vill tacka alla i sittande styrelse för allt det goda arbete som har gjorts och för det engagemang som alla visar. Ett varmt tack till alla de som har suttit i styrelsen, kommittéer, valberedning och revisorer och därmed har bidragit till SSP:s verksamhet. SSP:s viktigaste tillgång är alla de som är med och bidrar i stort och smått. Ett varmt tack till er alla.
SSP är som förening en stor aktör med många medlemmar. Ungdomsarbetet med Jollekommittén samt Segelskolan är en viktig del av klubbens verksamhet. SESKO (segelskolekommittéen) och alla segelskolelärare får ett stort tack för lyckade 4 veckor av segelskola för såväl nybörjare som ”fortsättare”. Över 80 personer var deltagare under dessa 4 veckor. Bland alla dessa som gick på segelskolan var 2 ungdomar från Ukraina. Tack vare frikostiga donationer och support från boende i hamnen samt inköp och utlåning av optimistjollar så kunde dessa delta under dessa 4 veckor. Detta gav även eko utanför hamnen.
SSP har många delar som bildar en helhet för att det skall kunna fungera. Vi har även klubbhuskommittén och kölbåtskommittén. Alla dessa delar behövs för att vi skall ha något att lämna över till nästa generation som kommer efter oss. Ett stort tack till alla som engagerar sig och gör det möjligt att SSP kan fungera. Med stor glädje kan vi se att torsdagseglingarna har lockat många. Välkommen att delta under 2023:s säsong med båt eller som gast.
Men även i fortsättningen behöver SSP sina medlemmar som vill engagera sig i det som behöver göras. Vi är glada över att ha jollar som kan lånas ut till medlemmar för att kunna hålla på med segling. Om du undrar över hur detta går till så kontaktar du oss i styrelsen för mer info. Vi behöver fler som kan tänka sig hjälpa med underhållet av båtar/jollar.
Styrelsens arbetsinriktning har under hösten varit att även jobba med ny hemsida. Från och med 1 januari 2023 så kommer den att vara igång
Genom att vi sköter allt via ”IdrottOnline” så kan vi säkerställa att detta sköts på det sätt som GDPR kräver. Detta innebär att vi vill att alla medlemmar uppdaterar sina adressuppgifter på hemsidan. Där kommer det att framgå om du är registrerad sedan tidigare via hemsidan och därmed Idrottonline. Genom din korta insats på IdrottOnline så kan du underlätta kassörens och därmed styrelsens arbete.
Tack för att du vill vara medlem i SSP och stötta segling för alla generationer.
Jag vill å styrelsens vägnar önska dig och dina nära och kära en God Jul och ett Gott Nytt 2023.

Per-Anders Josenby
Ordförande SSP

2021

Så har vi fått ett nytt år att förvalta. Ett nytt år med nya möjligheter. 2021 blev ett år då styrelsen jobbade mycket med att söka bidrag till våra verksamheter. Vi gladdes åt att få bidrag till den nya RIB-båten och projektet att lyfta Jolleslipen. RIB-båten är till för att göra jolleträningen och seglarskolan så säker som det den kan bli. 

Under 2022 hoppas vi att kunna genomföra någon form av jubileumsfirande. Vi hoppas att det kommer ske lättnader i de nu gällande restriktionerna. Vi söker därför dig som skulle vilja vara med i en tillfällig jubileumskommitté vars syfte är att planera och genomföra detta firande. Ta kontakt med oss i styrelsen på mejl: info@pinhattan.se

Vi planerar att genomföra ett årsmöte den 28 april. Just nu vet vi inte om det blir fysiskt eller ett digitalt möte. Mer information om detta kommer att komma i god tid. 

Föreningarna i hamnen hade en träff där varje förening presenterade sin verksamhet och dess möjligheter och utmaningar. Tanken med dessa träffar är att vi kan ses och hitta synergier mellan de olika verksamheterna. Vi vill tacka de olika föreningarna för de insatser de gjort för oss under 2021.

Jag vill passa på att säga tack för alla de bidrag som vi har fått både från stiftelser samt privatpersoner. 

 Men finns det många att säga tack till:

 -Klubbhuskommittén. Tack för ert fantastiska arbete med vårt klubbhus.

 -Jollekommittén. Tack för ert otroliga engagemang för att hålla igång och möjliggöra för våra ungdomar att utvecklas i sin skicklighet.

 -Segelskolekommittén. Tillsammans med fantastiska segelskolelärare genomför ni en uppskattad seglarskola varje år. Under 4 sommarveckor lär sig barn och ungdomar att segla, samtidigt som de växer och får tillit till sig själva.

-Kölbåtskommittèn: Den viktiga fortsättningen. Genom de seglingar som ni planerar och genomför får även alla de av oss som vill fortsätta utvecklas möjlighet till detta. 

-Styrelsen. Bra jobbat och stort tack för alla möten under det gångna året. Tack för all tid som ni lägger på att förvalta och utveckla arbetet. Jag ser fram emot 2022 och det fortsatta arbetet. 

Tack till alla som har varit med och bidragit i stort och smått till föreningen. 

Till slut vill jag tacka våra medlemmar för att just du är medlem. Genom ditt medlemskap stödjer du ett viktigt arbete där generationer kan mötas över ett gemensamt intresse. 

Jag vill passa på att be dig kolla att dina uppgifter etc på Idrottonline.se stämmer. Det förenklar det administrativa arbetet för SSP på många plan.

Jag ser fram emot 2022 med många spännande aktiviteter. 

God fortsättning och vi ses i hamnen. 

Per-Anders Josenby ordf SSP