Seglingsföreskrifter

1. Seglingsföreskrifter

1.1 Banan

Banan utgörs av fasta märken samt orange boj vid inseglingen och orange flagga utanför Sjöbobadet. Banan anslås på tavlan kl 18:30 i samband med rorsmansträff.

1.2 Regler

En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller SRSv-mätbrevet för kappsegling utan undanvindssegel får anmälas utan sådana segel.

En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett ”shorthanded” SRS- eller SRSv-mätbrev i enlighet med SRS-regel A.6.1d).

Kappseglingsreglerna börjar gälla kl. 18.30.

Vid medelvind över 10 m/s genomförs ingen segling.

1.3 Tider

Digital rorsmansträff 18:30 eller 18:00 enl kalender på hemsidan.
Vid jaktstart gäller starttider / båt enl beräknad startlista

Annars gäller:

Båt med lågt SRS startar 19:00
Båt med högt SRS startar 19:10

SRS-intervall för tidig resp sen start anslås vid rorsmansträffen.
Eventuell avvikelse för starttid fastställs vid Rorsmansträffen.

Seglad tid tas av besättningen själv och meddelas senast 15 minuter efter sista båts målgång. Har man protest att lägga in ska denna också vara inlämnad inom denna tidsram.

Vid rorsmansträffen anges om seglingen genomförs som jaktstart. Startlista för jaktstart anslås vid rorsmansträffen.

Vid jaktstart sker ingen omräkning av tiderna efter målgång.

1.4 Resultat och serie

Planerade seglingar: enl kalender på SSP hemsida.
I serien får en av fyra seglingar räknas bort. Minst två startande båtar krävs för att en segling skall räknas.