Inbjudan

Tävling:                      Barsebäcks 8:an
                                  
Distanskappsegling

                                    SSPs klubbmästerskap i kölbåt

Bästa SSP-båt i Barsebäcks 8:an                     

Datum:                      2021-08-28

Arrangör:                      Segelsällskapet Pinhättan (SSP)

1.                Regler

1.1          Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S samt SRS reglerna.

1.2          Alla båtar kan komma att, i enlighet med ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

1.3          En båt som bryter mot KSR 55 kan straffas på det sätt protestkommittén finner lämpligt (DPI). KSR 36 gäller inte.

1.4          En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller SRSv-mätbrevet för kappsegling utan undanvindssegel får anmälas utan sådana segel.

1.5          En båt med högst två personers besättning får kappsegla med ett ”shorthanded” SRS- eller SRSv-mätbrev i enlighet med SRS-regel A.6.1d).

1.6          Eventuella begränsningar av besättningens storlek i klassbåtars klassregler gäller inte.

1.7          En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR Appendix S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt

2.                Villkor för att delta

2.1          Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

2.2                      Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3          Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

3.                Anmälan

3.1          Anmälan ska göras senast 29 augusti per e-mail till:

            kolbat@pinhattan.se

            Anmälan ska innehålla uppgifter om rorsman, klubb, båttyp, båtnamn, segelnummer, SRS-tal och mobilnummer.

3.2          Anmälningsavgiften är 200 kr och betalas kontant vid registrering

4.                Registrering och besiktningskontroll

4.1          Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast lördag 29 augusti kl 08:45

4.2          Om mätbrev krävs ska detta visas upp innan en båt kappseglar.

5.                Seglingsföreskrifter

5.1          Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6.                Tidsprogram

                      Lördag 29 august                      08:00 – 08.45                      Registrering och betalning

                      Lördag 2 augusti                 09.00                                            Rorsmansmöte

                      Lördag 2 augusti                      10.05                                            Varningssignal inför första start

                      Prisutdelning kommer att äga rum på SSP:s klubbhus i anslutning till sista båts                       målgång och protesttidens utgång.

7.                Kappseglingsområde

7.1                      Kappseglingarna genomförs väster om Barsebäckshamn i Öresund

8.                Banan

8.1                      Banan anslås på den officiella anslagstavlan kl.09.00